VS en Israël: een verbond voor het leven, tot de dood

atarax (hydroxyzine) is used to treat anxiety disorders and allergic skin conditions. inludes atarax side effects, interactions and indications.

De vredesprocessen die sinds oktober 1991 in Spanje zijn opgezet hebben tot op heden nergens toe geleid. Ook de zogenaamde routekaart naar de vrede heeft niet tot stabiliteit kunnen leiden in het conflict. Alhoewel de VS aan de voet stond van vele akkoorden zoals Oslo, heeft het via de Verenigde Naties (VN) vele resoluties geblokkeerd die Israël tot de orde riepen. Het ligt gewoonweg niet in het belang van de VS dat de Palestijnse staat in ere wordt hersteld. Daarnaast is de Palestijnse geschiedenis in de afgelopen 50 jaar verdwenen, (mede) dankzij de invloed die de VS daar heeft uitgeoefend. De massa in de VS krijgt veelal een pro-Israëlisch beeld van de situatie, waardoor de Amerikaanse regering vrijwel ongegeneerd beleid kan voeren ten aanzien van Israël. De Israëlische lobby in de VS draagt daar ook veel aan bij. Geïncorporeerd in “think thanks”, lobbygroepen, grote bedrijven en dergelijke oefenen zij invloed uit op de Amerikaanse regering, media en massa.

 

Waar verder niet veel bij stil gestaan wordt is dat dit buitenlands beleid van de VS tot gevolg heeft gehad dat de Palestijnen hun land kwijt zijn en sindsdien onder constante dreiging staan van het Israëlische leger. De stagnatie van de economie, het groeiende aantal vluchtelingen en de hongersnoden die Palestijnen treiteren zijn gevolgen van de Israëlische bezetting. Groeperingen zoals de PLO en Hamas die opkomen voor het Palestijnse recht worden geclassificeerd als terroristische organisaties, wat vervolgens moet legitimeren dat kopstukken van de PLO worden omgelegd of aanvallen gepleegd worden op onschuldige mensen (waaronder vaak kinderen)die niks anders hebben dan stenen om zich te verdedigen.

viagra purchase drugstore online. it is a waist of money, especially since chewable viagra soft tabs. nov 29, 2009 – , . where can i cheapest zoloft online. effects of zoloft. zoloft dangers. zoloft schedule. zoloft from mexico. zoloft from canadian  

Waar ik me vooral op wil richten is de invloed van het buitenlands beleid van de VS op de situatie van Palestina. Ik wil ingaan op zowel de geschiedenis van het conflict als de huidige betrekkingen. Het uitgangspunt van de thesis zal liggen in de belangen van de VS en diens ontwikkelingen. Vanuit die belangen wordt het buitenlands beleid geformuleerd. Ik wil voor een gedeelte ingaan op de invloed van de Israëlische lobby in de VS op dat beleid. Ik hoop met deze zaken aan te tonen dat de invloed van de VS bepalend is voor het bestaan van Israël. Zonder de steun van de VS zou Israël bezwijken tussen al die landen in het MO. Ik kan niet gissen, want Israël heeft de steun van de VS nou eenmaal. Ik wil aantonen dat de VS in veel gevallen de mogelijkheid had en heeft om de Palestijnen tegemoet te komen. doxycycline for acne with food doxycycline dosage empty stomach

 

De belangrijkste vraag in dit hoofdstuk is de mate waarin het buitenlands beleid van de VS bijgedragen heeft aan de huidige Palestijnse situatie en wat kan de VS doen om de Palestijnen te voorzien in hetgeen dat (mede) door hen is ontnomen? Het is niet een twee drie duidelijk te maken wat de invloed is geweest van de VS aangezien haar beleid vaak indirecte gevolgen heeft voor de Palestijnen.

 

Wat zijn überhaupt de belangrijkste ontwikkelingen geweest in de bezetting van Palestina waarbij het Amerikaans buitenlands beleid (de ontwikkelingen) invloed heeft gehad? De belangrijke gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de Balfour-declaratie, het uitroepen van Israël en de verscheidene oorlogen wil ik beschrijven tot aan de huidige betrekkingen toe. Daarbij is de steun van de VS onmisbaar geweest.

 

Wat voor invloed zou de herstelling van de Palestijnse staat hebben op de Amerikaanse hegemonie in het MO en  dus op de Amerikaanse economie? Wat zijn de werkelijke Amerikaanse belangen ten aanzien van Israël? dec 22, 2011 – baclofen compra en boise, de descuento comprar baclofen pastilla precio capsulas de baclofen comprar baclofen en  De huidige staat Israël is voor de VS een belangrijke kameraad. Militaire aanwezigheid in het MO is al decennia lang een pre en daarnaast is de Israëlische economie nauw verbonden met de Amerikaanse. Het ligt niet in het belang van de VS om van Israël af te komen en een Palestijnse staat uit te roepen. Door een beter licht te werpen op de Amerikaanse belangen en diens relatie met Israël worden de mogelijkheden voor een Palestijnse staat al wat duidelijker en zijn de grenzen (van die mogelijkheden) daarvan makkelijker te herkennen. De regionale hegemonie is natuurlijk een belangrijk argument voor de VS, maar in hoeverre legitimeert dat het bestaan van Israël?

 

In hoeverre zijn andere landen in het MO in staat om een machtsblok te vormen tegen de hegemonie van de VS inzake Palestina? Saoedie Arabië wordt beschouwd als een goede (en trouwe) relatie van de VS. Aan de andere kant hebben zij een verplichting jegens Palestina op grond van vele factoren, waarvan de geschiedenis van het gebied de belangrijkste is. Wat hebben zij nagelaten in de geschiedenis dat ze nu (eventueel) wel kunnen doen? Iran is tegenwoordig een prominente partij in de MO politiek. Iran is klaarblijkelijk een tegenstander van het zionisme en de Israëlische staat. Echter, welke rol kunnen zij vervullen in het eerherstel van de Palestijnse staat? Afghanistan en Irak zijn op politiek vlak poppetjes van de Amerikaanse regering geworden in de War of Terror. De vooruitzichten voor Afghanistan en Irak zijn zo slecht dat het onwaarschijnlijk is dat zij in de nabije toekomst een significante factor kunnen zijn ter ondersteuning van Palestina. Echter de betrekkingen met de Amerikaanse regering zullen wel van invloed zijn op de eventuele positie van deze twee landen ten opzichte van het machtsblok.

In september 2004, fordham was approved as the state’s first private nonprofit www.pro-essay-writer.com/ essay writer sponsor

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>